Infolinka 954 200 200
Chci datovku Zřízení datové schránky

Zřízení datové schránky

A) ze zákona

Ministerstvo vnitra ze zákona § 14b č. 300/2008 Sb automaticky zřídí datovou schránku všem nově vzniklým subjektům1)

Začátkem roku 2023 bude datová schránka automaticky a zdarma zřízena právnickým a fyzickým osobám, které jsou zapsané v evidenci nebo rejstříku nebo využívají elektronickou identitu. Pokud ale chcete výhody schránky využívat dříve, zažádejte si o zřízení již nyní.

B) na žádost

Fyzické osoby1), (do konce roku také podnikající fyzické osoby a právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku nebo nezřízené zákonem) mohou podat žádost na zřízení datové schránky.

1)Typy těchto subjektů najdete v článku Typy datových schránek

1.krok - podání žádosti

a. online po přihlášení přes Identitu občana (např. bankovní identitou)

Na portálu mojedatovaschrankacz nebo přihlášením přes Identitu občana (prostř. metod eObčanka, bankovní identita, Mobilní klíč atd.) je po zadání on-line žádosti datová schránka bezodkladně zřízena a zpřístupněna.
Návod najdete zde.
nebo

b. osobně na Czech POINTu

Žádost podáte na kontaktním místě Czech POINT - zde je ověřována totožnost žadatele (občanský průkaz, pas apod.) Většina žádostí je rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení obsahující identifikátor datové schránky.
nebo

c. písemně

Stáhněte si elektronický formulář, který vyplňte a vytiskněte.
Na žádosti si nechte úředně ověřit podpisy.
Poté žádost pošlete na adresu:

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

Datová schránka je zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů po obdržení žádosti.

2.krok - přihlašovací údaje

Uživatelské jméno a heslo vám dorazí do vlastní datové schránky fyzické osoby (pokud jí máte zřízenou), nebo poštou nebo e-mailem.

3.krok - www.mojedatovaschranka.cz

Jakmile obdržíte přihlašovací údaje, navštivte www.mojedatovaschranka.cz a přihlaste se.

O datovou schránku může také žádat vaším jménem váš zástupce, pokud je oprávněný žadatel.

Zřizování datové schránky zahraničním subjektům

Ministerstvo vnitra zřizuje datové schránky na žádost i podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, registrovaným v zahraničí. Vzhledem k faktu, že zahraniční subjekty nemají přidělené české identifikační číslo organizace (IČ, resp. IČO), není možné jejich žádosti vyřídit přímo na kontaktním místě veřejné správy. Žadatelům proto doporučujeme, aby své žádosti zasílali přímo na Ministerstvo vnitra podle následujících pokynů.

1. Žádost i všechny přiložené dokumenty podávejte v českém jazyce. Pokud podáváte originální dokumenty v cizím jazyce, vždy připojte úředně ověřený překlad do českého jazyka.

2. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která je oprávněna za podnikající fyzickou nebo právnickou osobu jednat, případně úředně ověřena úřady ČR (např. zastupitelským úřadem ČR v dané zemi) nebo musí být opatřena tzv. apostilou či vyšším ověřením (superlegalizace). U podnikající fyzické osoby je Oprávněnou osobou výhradně fyzická osoba, které bylo vydáno podnikatelské oprávnění. U právnické osoby je to pak statutární orgán nebo člen statutárního orgánu. Připouští se jednání v zastoupení na základě plné moci vystavené Oprávněnou osobou.

3. K žádosti přiložte originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného registru, který eviduje podnikatelské subjekty v zemi registrace, tedy obdobu českého živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku. Pokud to není z výpisu zjevné, doložte, že žadatel je oprávněn za subjekt jednat.

4. Pokud se adresa pobytu Oprávněné osoby nachází v zemi, kam nelze zasílat přístupové údaje, uveďte jinou kontaktní adresu, na které si Oprávněná osoba dokáže zásilku s přístupovými údaji osobně převzít.

Seznam zemí, do kterých se doručují přístupové údaje

Formuláře a žádosti ke stažení najdete zde.

Jak založit datovou schránku