Infolinka 954 200 200
Chci datovku Přístupové údaje Přístupové údaje

Přístupové údaje

V základní podobě jsou přístupové údaje tvořeny uživatelským jménem a heslem. Přístupové údaje je možné rozšířit o osobní komerční certifikát nebo jednorázový kód (zaslaný jako SMS). Podrobnosti o rozšířených možnostech autentizace (přihlašování) naleznete v článku Přihlašovací metody.

Způsoby doručení přístupových údajů jsou popsány v článku Doručování přístupových údajů.

Každý uživatel datové schránky:

  • má své vlastní přístupové údaje - oprávněná osoba, pověřená osoba nebo administrátor
  • tyto údaje nepředávejte jiné osobě, z důvodu rizika zneužití přístupu do datové schránky !

Heslo:

  • doporučujeme měnit každých 90 dní (event. si nastavit neomezenou platnost)
  • po vypršení platnosti (nebo při prvním přihlášení) je možné se přihlásit pouze pro změnu hesla
  • pokud dojde k zablokování, nové přístupové údaje lze získat následovně:


Jak získat nové přístupové údaje?

Podejte si

Žádost o vydání nových přístupových údajů

A/ Online po přihlášení přes Identitu občana

v prostředí klientského portálu datových schránek – jsou fyzickým osobám a podnikajícím FO vydány okamžitě zobrazením na displeji.

B/ Osobně na Czech POINTu

Zažádejte si osobně na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, Na kontaktním místě je ověřována totožnost žadatele dle předloženého dokladu – nejčastěji občanského průkazu, případně pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku.

Pokud je uživatel podle zadaných osobních údajů v ISDS identifikován, žádost je na místě vyřízena.

Je-li v žádosti uvedena emailová adresa, jsou přístupové údaje vygenerovány a neprodleně je na tento mail je odeslán tzv. aktivační link, virtuální obálka. Přednostně jsou doručeny do vlastní datové schránky fyzické osoby (pokud je zřízena).

V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Digitální a informační agentuře. V takovém případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací). Přístupové údaje jsou odeslány poštou. Vydání přístupových údajů virtuální obálkou je možné jen, pokud je žádost podána a úspěšně vyřízena rovnou na Czech POINTu. Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

C/ Písemně v listinné podobě

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte Digitální a informační agentuře, viz Kontakty.

Není-li nutné vyzvat žadatele k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je žádost je obvykle vyřízena během několika pracovních dnů a přístupové údaje jsou odeslány poštou. Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

V případě potřeby zneplatnění, ztráty nebo vystavení nových přístupových údajů postupujte dle pokynů v článku.