Infolinka 954 200 200
Důležité informace Technické požadavky Formát příloh datové zprávy

Formát příloh datových zpráv

Výčet povolených formátů příloh datové zprávy stanovuje Vyhláška č.194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění, kterou naleznete v článku Legislativa a důležité dokumenty.

Přestože datové schránky umožňují přenos souborů mnoha různých typů, neznamená to, že každý příjemce je vybaven programovým vybavením k jejich zpracování. Pro obecná podání vůči úřadům doporučujeme používat přílohy v obecně rozšířených formátech, jako je PDF. Elektronické formuláře odesílejte ve formátech, které příslušný úřad očekává, čímž je zajištěno jejich bezproblémové následné zpracování. Obdrží-li úřad přílohu, kterou neumí otevřít, měl by odesílatele zprávy o této skutečnosti informovat a vyžádat si od něj doplnění podání ve formátu pro úřad srozumitelném.