Infolinka 954 200 200
Důležité informace Technické požadavky Přístupy do datové schránky

Přístupy do datové schránky

Do datové schránky mají přístup pouze držitelé datové schránky (oprávněné osoby), popřípadě jimi Pověřená osoba či Administrátor. Správce ani Provozovatel Informačního systému datových schránek nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů. Obsah datových zpráv je přístupný výhradně jejich odesílateli a příjemci.