Infolinka 954 200 200
Potřebuji poradit Rady pro nováčky

Aktuální dotazy týkající se automaticky zřízených datových schránek

Mám povinnost podávat daňová přiznání elektronicky?
Povinnost podávat daňová přiznání výhradně elektronicky se na vás vztahuje, pokud jste:
- byli k 1. 1. 2023 podnikající fyzickou osobou (OSVČ).
- v roce 2022 (v období, za které podáváte daňové přiznání) jste měli příjmy ze samostatné činnosti
Formulář daňového přiznání v předepsaném formátu můžete snadno vyplnit prostřednictvím portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) a následně ihned odeslat finančnímu úřadu.

Mohu jako fyzická soba vymazat své údaje ve veřejně dostupném Seznamu datových schránek ?
Pokud jste fyzická osoba a nemáte automaticky zřízenou datovou schránku ze zákona, můžete tak v nastavení své datové schránky zakázat „Zobrazení v Seznamu datových schránek“. Pokud jste podnikající fyzická osoba (OSVČ), jsou osobní údaje v ISDS zpracovány dle ust. § 14 zákona č. 300/2008 Sb. Právo na výmaz a omezení zpracování tedy nelze uplatnit. Údaje podnikajících fyzických osob jsou dostupné ve veřejném živnostenském rejstříku.

Mám dlouhodobě pozastavenou/přerušenou živnost, proč mi byla zřízena další DS?
Pozastavení živnosti nemá vliv na zřízení či znepřístupnění datové schránky. Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenou. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Jsem držitelem DS pro fyzickou osobu, proč jste mi vytvořili další pro podnikající fyzickou osobu?
Jde o dva různé subjekty z pohledu platné legislativy. Datová schránka podnikající fyzické osoby je primárně určena pro vaše profesní účely. Proto tímto typem datové schránky nemusí jít vyřídit služby, které jsou výhradně určené pro osobní účely. Pro vyřizování vašich osobních záležitostí (např. výpis z Rejstříku trestů) je určena datová schránka fyzické osoby.

Proč mi byly doručeny přístupové údaje na adresu, kde již několik let nebydlím?
Pro rozeslání se používá adresa trvalého bydliště uvedená v Registru osob.

Mohu sloučit více datových schránek do jedné?
Žádný typ datové schránky nelze sloučit s další datovou schránkou.

Co se stane, když přístupové údaje nevyzvednu, zahodím, či vrátím?
Nevyzvednete-li si doporučený dopis, bude aplikováno tzv. doručení fikcí, dopis s přístupovými údaji bude po 10 dnech od dodání považovaný za doručený. V případě, že dopis zahodíte nebo vrátíte odesílateli, dojde i tak k automatickému zpřístupnění datové schránky po 15 dnech. Pro přihlášení do datové schránky je nutné zažádat o vydání nových přístupových údajů (prostřednictvím pracoviště Czech POINT, Bankovní identity nebo Mobilního klíče eGovernmentu).

Lze změnit ID uživatele?
Nelze.

Proč se nemohu přihlásit?
Pokud se Vám při prvním přihlášení přihlašovacími údaji z obálky zobrazuje chybová hláška "Chyba přihlášení, zadejte znovu údaje", zřejmě píšete některé znaky hesla jinak. Prosím zkontrolujte, zda:
- máte zapnutou správnou klávesnici (českou či anglickou)
- jste omylem nezaměnili některá písmenka, často se zaměňuje velké písmeno "I" s malým "L" a malé "G" s malým "Q"
- nepíšete malá písmena jako velká nebo obráceně (nemáte zapnutý režim psaní velkých písmen Caps Lock)
- nepíšete písmena s háčky a čárkami místo číslic a podobně (nepíšete s českou/anglickou klávesnicí aj.)
- prvotní heslo neobsahuje nulu, vždy se jedná o velké písmeno “O“
Doporučujeme si některé znaky, u kterých si nejste jisti, předem vyzkoušet napsat nejprve v jiném programu (např. v textovém editoru, případně využít grafickou klávesnici).