Infolinka 954 200 200
Chci datovku Přístupové údaje Doručování přístupových údajů

Doručování přístupových údajů

Vydání prvotních přístupových údajů


1.Pro oprávněné osoby a žadatele

Datové schránky zřizované automaticky ze zákona - přístupové údaje jsou doručovány oprávněné osobě:

  • datovou zprávou do Datové schránky fyzické osoby (pokud jí má oprávněná osoba zřízenou) nebo
  • poštou (poštovní zásilkou …) na adresu adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo zadanou kontaktní adresu:

Oprávněným osobám u schránek podnikajících fyzických osob a právnických osob (tzn. fyzické osobě podnikatele a členům statutárních orgánů) se doručuje na jejich adresu pobytu, případně na kontaktní adresu, která má přednost, je-li zapsána v Registru obyvatel.

Pro schránky typu OVM se doručuje na adresu sídla.

Datové schránky zřizované na žádost - přístupové údaje jsou doručovány žadateli (oprávněné osobě):

  • poštovní zásilkou (výhradně do vlastních rukou adresáta) na kontaktní adresu v žádosti nebo
  • formou tzv. virtuální obálky (pokud je žádost podána a vyřízena na Czech POINTu)

Stejný postup platí při zneplatnění a v případě vydání nových přístupových údajů.

V případě předání žádosti do správního řízení na Digitální a informační agentuře (datovou zprávou, e-mailem, písemně, nebo on-line), přístupové údaje jsou doručovány:

  • datovou zprávou do Datové schránky fyzické osoby nebo
  • poštovní zásilkou výhradně do vlastních rukou adresáta.

2. Pro Pověřené osoby a Administrátory

Přístupové údaje jsou zasílány:

  • do Datové schránky fyzické osoby nebo
  • poštou na adresu Pověřené osoby nebo Administrátora, kterou zadala oprávněná osoba při zadávání žádosti o zřízení účtu Pověřené osoby nebo Administrátora.

Jak přidat Pověřenou osobu nebo Administrátora naleznete v článku Pověřené osoby a Administrátoři.

Opětovné vydání přístupových údajů (po zneplatnění původních)

Uživatel datové schránky si může požádat o vydání nových přístupových údajů (ztráta, podezření na zneužití nebo nevyzvednutí zásilky s původními přístupovými údaji).
Způsoby podání žádosti jsou popsány v článku Přístupové údaje.
Pokud nebyly přístupové údaje předány cestou virtuální obálky, jsou odeslány datovou zprávou nebo poštou na kontaktní adresu uvedenou v žádosti (není-li uvedena, pravidla viz výše)

Doručování přístupových údajů do zahraničí

Přístupové údaje je možné zasílat pouze do zemí, které umožňují službu dodání výhradně jen do vlastních rukou adresáta. V jiných zemích lze získat přístupové údaje na pracovišti Czech POINT na zastupitelských úřadech České republiky na základě obdržení vysvětlujícího dopisu ke zřízení Datové schránky.

V takových případech příjemce dopisu na pracovišti Czech POINT na zastupitelském úřadu požádá o zneplatnění původních přístupových údajů a vydání nových. V žádosti uvede e-mailovou adresu, na kterou je mu zaslán aktivační link. S jeho pomocí a s využitím údajů v potvrzení o podání žádosti si následně sám na svém počítači vyzvedne nové přístupové údaje do datové schránky (viz návod na vyzvednutí přístupových údajů pomocí tzv. virtuální obálky).

Režim doručování datové zprávy

Datové zprávy obsahující přístupové údaje jsou doručovány v režimu „do vlastních rukou“ ze systémové datové schránky „Informační systém datových schránek (Digitální a informační agentura)“. Pokud se oprávněná osoba s přístupem ke zprávám do vlastních rukou nepřihlásí do schránky ve lhůtě 10-ti dnů od dodání zprávy, je zpráva označena za doručenou.

Režim doručování listovní zásilky

Pokud jsou přístupové údaje doručovány listovní zásilkou, je vždy použita služba „Doporučená zásilka do vlastních rukou výhradně jen adresáta“. V praxi to tedy znamená, že dopis může převzít skutečně jen jeho adresát osobně. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena. Nedojde-li k vyzvednutí zásilky ve lhůtě deseti dnů, jsou přístupové údaje zneplatněny a je nutné zažádat o opětovné vydání nových přístupových údajů .