Infolinka 954 200 200

Katastrální řízení

Prostřednictvím datové schránky můžete:

  • Obdržet vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí a následně odeslat daň z převodu nemovitosti.
  • Zřídit službu sledování změn údajů o nemovitostech bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu - Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Služba uživatele automaticky informuje o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele datovou schránkou, e-mailem nebo SMS.

Sledování změn v katastru