Infolinka 954 200 200
Nápověda Prohlášení o přístupnosti Prohlášení o přístupnosti

Nápověda

na rozcestníknásledující kapitola

Prohlášení o přístupnosti

Digitální a informační agentura se jako správce informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“) zavazuje ke zpřístupnění internetových stránek Klientského portálu ISDS a aplikace Mobilní klíč eGovernmentu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na Klientský portál ISDS (www.mojedatovaschranka.cz) a na aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu pro iOS a pro Android.

Stav souladu

Webové stránky Klientského portálu ISDS a aplikace Mobilní klíč eGovernmentu jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 2. 2021 na základě vlastního posouzení správce ISDS.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, abychom zlepšovali přístupnost ISDS všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech s přístupností těchto stránek nebo aplikace Mobilní klíč eGovernmentu prosím využijte infolinku ISDS na telefonním čísle 954 200 200.

Postupy při prosazování práva

Pro uplatnění postupů při prosazování práva dle čl. 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 se obraťte přímo na Digitální a informační agenturu.

Kontaktní údaje pro uplatnění postupů při prosazování práva:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz
ID datové schránky: yukd8p7

Přístupnost klientského portálu ISDS

Správce ISDS se snaží o potřebnou přístupnost obsahu a funkcí Klientského portálu ISDS pro všechny uživatele, zejména pak pro osoby se zdravotním postižením, pro které byly učiněny vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Na základě vlastního posouzení správce ISDS toto prohlášení o přístupnosti konstatuje, že při návrhu, tvorbě a správě těchto stránek byla zohledněna přístupnost v míře, v jaké ji požaduje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 , jejíž požadavky byly promítnuty do zákona č. 99/2019 Sb. Klientský portál ISDS v míře přiměřené potřebám uživatelů a způsobům používání portálu splňuje zásady přístupnosti podle evropské harmonizované normy EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) . Při tvorbě a správě těchto stránek byla rovněž zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby Klientský portál splňoval zásady přístupnosti podle metodiky Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací.

Při tvorbě stránek byl použit značkovací jazyk HTML. Tam, kde jsou použity prvky HTML5 byla dodržena specifikace HTML5 a bylo dbáno na syntaktickou i sémantickou správnost. Grafická podoba stránek je tvořena pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definována relativně a uživatelé ji mohou měnit.

Pro přístup k webovým stránkám Klientského portálu je na straně prohlížeče vyžadována plná podpora JavaScriptu. Nejsou vyžadovány žádné specifické doplňky prohlížeče.

Výše uvedené prohlášení se týká pouze informací prezentovaných na webových stránkách ISDS a nemusí se nutně týkat samotného obsahu datových zpráv.

Pro práci s datovou schránkou potřebujete pouze podporovaný webový prohlížeč. Budete-li si však datovou zprávu stahovat z ISDS na svůj počítač nebo budete-li otevírat soubory, které jsou přílohou každé datové zprávy, budete pro jejich otevření potřebovat odpovídající aplikace. Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG, ZFO apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací.

Uživatelé, kteří by se domnívali, že některá z webových stránek Klientského portálu nesplňuje požadavky podle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb. se mohou s případnými požadavky obrátit na centrum telefonické podpory uživatelů ISDS nebo mohou podat oficiální podnět správci ISDS (viz kapitola „Postupy při prosazování práva“).

Klávesové zkratky

Na všech stránkách klientského portálu je možné využít následující klávesové zkratky:

  • P - Přijaté zprávy
  • O - Odeslané zprávy
  • N - Napsat novou zprávu
  • S - Nastavení
  • X - Odhlásit
  • H - Nápověda

Použití klávesových zkratek se liší podle použitého prohlížeče. Např. v Google Chrome jde o levý Alt + písmeno; v MS Edge: levý Alt + písmeno.

Zobrazovaný obsah příloh datových zpráv

Povolené přílohy datových zpráv jsou vyjmenovány v provozním řádu ISDS. Nejčastěji se bude jednat o soubory z běžných kancelářských aplikací, soubory formátu PDF a soubory s obrázky.

Pro prohlížení souborů PDF doporučujeme bezplatný prohlížeč od firmy Adobe. Se soubory formátu Microsoft Office lze pracovat v samotném kancelářském balíku Microsoft Office nebo bezplatných prohlížečích dostupných na stránkách firmy Microsoft. Se soubory formátu ODF je možné pracovat v bezplatném kancelářském balíku OpenOffice.org.

Zobrazení obsahu datové zprávy uložené na disku

Datovou zprávu nebo doručenku, staženou jako celek ve formátu ZFO (tj. podepsané XML), lze otevřít v prostředí klientského portálu pomocí příkazu Otevřít .ZFO z hlavní lišty aplikace. Načtená zpráva nemusí pocházet ze schránky, do níž je uživatel přihlášen.

Pro uživatele operačního systému Windows existuje pro otevření stažené datové zprávy nebo doručenky také bezplatná aplikace Software602 Form Filler, kterou si lze stáhnout ze stránek výrobce. I jiné rozšířené aplikace, jako Datovka od CZ.NIC a další umějí načítat ZFO formát datových zpráv včetně exportu příloh.

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Minimální internetové připojení

Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec (dnes běžně na trhu 8192/512 a více).

na rozcestníknásledující kapitola