Infolinka 954 200 200

Aplikační rozhraní

Aplikační rozhraní Informačního systému datových schránek (dále jen "ISDS") je popsáno v Provozním řádu. Aplikační rozhraní ISDS může využívat každý uživatel, který je oprávněn k přihlášení do datové schránky, a to bez předchozí registrace.

Dále Digitální a informační agentura zřídila pracovní prostor pro všechny zájemce o novinky a změny aplikačního rozhraní ISDS. Obsahem pracovního prostoru jsou zejména knihovny obsahující aktuální i starší verze dokumentace k webovým službám, ale i diskusní fórum moderované Provozovatelem ISDS. Pokud jste výrobce nebo dodavatel spisové služby, případně jiné aplikace využívající webové služby ISDS, zaregistrujte se, abyste získali přístup do uvedeného pracovního prostoru.

Upozornění: Původní web https://team.smartadministration.cz přestal být vyžíván pro potřebu ISDS vývojářů. Náhrada (obdobný SW) je od 5.9.2022 k dispozici na adrese https://poradnaisds.cz. Staré obsahy uživatelských fór byly přeneseny v read-only podobě. Funkčnost zůstala stejná. Původní přihlašovací údaje nelze použít. Je třeba nová registrace zde. Přihlašovací údaje dorazí po ověření na zadaný e-mail a SMS.

Registrovaní uživatelé pracovního prostoru dostávají upozornění na budoucí změny aplikačního rozhraní ISDS (rozumějte změny webových služeb). Změny, které neovlivňují existující funkcionality, mohou být nasazeny a oznámeny kdykoli. Oproti tomu změny, které jakýmkoli způsobem mění existující funkčnost webových služeb nebo přihlášení k nim, jsou zveřejňovány obvykle 2 měsíce před jejich nasazením, nebrání-li tomu mimořádné provozní či bezpečnostní důvody.

Trvale otevřenou možnost aktivní účasti v procesu návrhu změn ISDS představuje přistoupení k Memorandu mezi Digitální a informační agenturou a zástupci dodavatelů spisových služeb. Signatáři Memoranda jsou zváni na setkání s představiteli DIA (Správce ISDS), Provozovatelem ISDS i jeho dodavatelem, společností O2 IT Services s.r.o. Připravované změny jsou s účastníky podrobně diskutovány, přičemž zvolení zástupci dodavatelů se přímo podílí na návrhu standardů, jako je například formát obálky datové zprávy nebo rozhraní pro předávání spisů mezi spisovými službami navzájem.

Pro testování je možné využít testovací prostředí.