Chci datovku Typy datových schránek

Typy datových schránek

Datové schránky se liší podle typu subjektu, pro který má být zřízena. Typ subjektu určuje, zda se jedná o datovou schránku zřizovanou

A) ze zákona
B) na žádost

Datové schránky ze zákona automaticky zřizuje Ministerstvo vnitra pro:

  • právnické osoby
  • podnikající fyzické osoby (advokát, poradce, znalec, ..) ..
  • fyzické osoby zapsané v evidenci nebo rejstříku (zač. 2023)
  • fyzické osoby využívající elektronickou identitu (zač. 2023)
  • orgány veřejné moci

Datové schránky na žádost subjektu se zřizují pro:

  • fyzické osoby

Detailní klasifikaci všech subjektů a přiřazení v Informačním systému datových schránek (ISDS) najdete níže v tabulce:

Datové schránky ze zákona

Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Orgán veřejné moci 1)OVM (10)
Fyzická osoba, která je v roli OVMOVM_FO (14)
Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVMOVM_PFO (15)
Právnická osoba v roli OVMOVM_PO (16)
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 2)PO (20)
Podnikající fyzická osoba - advokátPFO_ADVOK (31)
Podnikající fyzická osoba - daňový poradcePFO_DANPOR (32)
Podnikající fyzická osoba - insolvenční správcePFO_INSSPR (33)
Podnikající fyzická osoba - statutární auditor (OSVČ nebo zaměstnanec)PFO_AUDITOR (34)
Podnikající fyzická osoba – znalecPFO_ZNALEC (35)
Podnikající fyzická osoba – soudní překladatel nebo tlumočníkPFO_TLUMOCNIK (36)

Datové schránky na žádost

Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Fyzická osoba3)
FO (40)
Podnikající fyzická osoba 4)
PFO (30)
Právnická osoba - na žádost 5)
PO_REQ (22)
Schránka OVM zřízená na žádost
OVM_REQ (13)

1) Státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízených zákonem.
2) Obchodní společnosti a družstva.
3) Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak i cizincům.
4) Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak subjektům registrovaným v ČR, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám.
5) Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, tedy např. spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, církve, honební společnosti a také zahraniční právnické osoby neregistrované v ČR.