Infolinka 954 200 200
Chci datovku Typy datových schránek

Typy datových schránek

Datové schránky se liší podle typu subjektu, pro který má být zřízena. Typ subjektu určuje, zda se jedná o datovou schránku zřizovanou

A) ze zákona
B) na žádost

Datové schránky ze zákona automaticky zřizuje Digitální a informační agentura pro:

  • orgány veřejné moci
  • podnikající fyzické osoby a zaměstnance v určených profesích (advokát, daňový poradce, statutární auditor, znalec, soudní tlumočník, ..)
  • podnikající fyzické osoby zapsané v registru osob
  • právnické osoby zapsané v registru osob

Datové schránky na žádost subjektu se zřizují pro:

  • fyzické osoby
  • podnikající fyzické osoby nezapsané v registru osob a zahraniční podnikající fyzické osoby
  • právnické osoby nezapsané v registru osob
  • další datové schránky OVM

Detailní klasifikaci všech subjektů a přiřazení v Informačním systému datových schránek (ISDS) najdete níže v tabulce:

Datové schránky ze zákona

Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Orgán veřejné moci 1)OVM (10)
Fyzická osoba, která je v roli OVMOVM_FO (14)
Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVMOVM_PFO (15)
Právnická osoba v roli OVMOVM_PO (16)
Právnická osoba zapsaná v registru osobPO (20)
Podnikající fyzická osobaPFO (30)
Podnikající fyzická osoba - advokátPFO_ADVOK (31)
Podnikající fyzická osoba - daňový poradcePFO_DANPOR (32)
Podnikající fyzická osoba - statutární auditor (OSVČ nebo zaměstnanec)PFO_AUDITOR (34)
Podnikající fyzická osoba - znalecPFO_ZNALEC (35)
Podnikající fyzická osoba - soudní překladatel nebo tlumočníkPFO_TLUMOCNIK (36)
Podnikající fyzická osoba - architektPFO_ARCH (37)
Podnikající fyzická osoba - autorizovaný inženýr - technikPFO_AIAT (38)
Podnikající fyzická osoba - autorizovaný zeměměřický inženýrPFO_AZI (39)

Datové schránky na žádost

Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Fyzická osoba 2)
FO (40)
Podnikající fyzická osoba - na žádost 3)
PFO_REQ (50)
Právnická osoba - na žádost 4)
PO_REQ (22)
Schránka OVM zřízená na žádost
OVM_REQ (13)

1) Státní orgány (obce, úřady, školy,...), územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízených zákonem.
2) Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak i cizincům.
3) Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak subjektům registrovaným v ČR (nezapsaným v ROS), tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám.
4) Právnické osoby nezapsané v registru osob.