Infolinka 954 200 200

Přístupové rozhraní

Co je přístupové rozhraní

Přístupové rozhraní je provozováno na základě ustanovení § 14a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Jeho smyslem je umožnit propojení jiných internetových aplikací s datovými schránkami tak, aby uživatel jiné aplikace mohl plnohodnotně obsluhovat svou datovou schránku a nemusel se přitom přihlašovat přístupovými údaji k datové schránce. Přístup je realizován na základě propojení jeho účtu uživatele datové schránky s účtem uživatele jiné internetové aplikace, kterou provozuje jiný poskytovatel. Typickým příkladem může být ovládání datové schránky z prostředí internetového bankovnictví.

Kdo ho využívá?

Aktuálně Přístupové rozhraní ISDS nevyužívá žádný poskytovatel internetových služeb.

Pro zájemce o propojení své internetové aplikace s datovými schránkami:

Ministerstvo vnitra stanovilo ve svém Věstníku, v článku 43/2012, věcné, personální, technické, bezpečnostní a organizační podmínky pro využívání přístupového rozhraní Informačního systému datových schránek, které slouží pro správu přístupových údajů a identity osob oprávněných k přístupu do datových schránek a vazby přístupových údajů těchto osob na přístupové údaje k individuálním uživatelským účtům.

Pokyny k podání žádosti o využívání přístupového rozhraní.pdf

Nápověda k doložení bezpečnostních podmínek.pdf

Technická dokumentace přístupového rozhraní je součástí Provozního řádu ISDS.pdf