Infolinka 954 200 200

U

Uchovávání datové zprávyDatová zpráva je v datové schránce uchována po dobu 90 dnů od okamžiku, kdy se do schránky přihlásil uživatel, který měl s ohledem na své oprávnění možnost seznámit se s obsahem zprávy. Pokud držitel datové schránky nemá aktivní službu Datový trezor, je po uplynutí této doby zpráva smazána.
Úředně ověřený podpisÚředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost na listině je ověřena úředním orgánem. Úřední orgán ověřuje pravost tak, že se před ním listinu příslušná fyzická osoba vlastnoručně podepíše (případně před tímto orgánem uzná podpis na listině za svůj vlastní) a orgán ověří její totožnost. Úředně ověřený podpis si můžete zajistit na vybraných pobočkách České pošty, s.p., obecních úřadech, úřadech městských částí, notářských úřadech nebo na hospodářské komoře.
USB TokenZařízení, které slouží k uložení důvěrných dat, jako jsou digitální certifikáty a páry veřejných a privátních klíčů. Data jsou samozřejmě uložena bezpečně a nelze je neautorizovaně využívat. V praxi se pak toto zařízení používá jako elektronický klíč – zařízení se pomocí USB portu připojí k počítači a poskytovatel informací využije data umístěná na tokenu k tomu, aby ověřil, že daný uživatel má právo přístupu k daným informacím. USB token můžete díky velikosti nosit vždy s sebou, stejně jako skutečné klíče.
Uznávaný elektronický podpisZaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Více viz § 11, odst. 3, zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.
Uživatel ISDSFyzická osoba, disponující přístupovými údaji (účtem) k datové schránce.