Infolinka 954 200 200

F

Fikce doručeníPrávní konstrukce, která spojuje právní následky s uměle vytvořenou skutečností, která reálně neexistuje. Typickou právní fikcí je fikce náhradního doručení uplatňovaná správním řádem, občanským soudním řádem a trestním řádem, která nastupuje v případě, že fyzická osoba, jíž bylo doručováno do místa, kde se zdržuje, doručovanou písemnost vlastní vinou nepřevzala. V takovém případě je zřejmé, že ke skutečnému doručení nedošlo, avšak pro účely příslušného řízení se doručení (nazývané náhradním doručením) finguje. Adresát zásilky (ale ani nikdo jiný) není oprávněn dovolávat se toho, že zásilka nebyla doručena, neboť právní fikce je silnější než skutečnost. Obdobně funguje i doručení fikcí u datových zpráv, kde je zpráva označena za doručenou desátým dnem po dodání do datové schránky i v případě, že se žádný uživatel s právem přístupu k této datové zprávě do datové schránky nepřihlásil.
Formát dd.mm.rrrrFormát zápisu datumu, kde dd = den (např. 05), mm = měsíc (např. 09), rrrr = rok (např. 2011).