Infolinka 954 200 200

E

Editor základního registruOrgán veřejné moci, který zodpovídá za správnost a aktuálnost konkrétního referenčního údaje / údajů, vedených v základních registrech.
eGONeGON, symbol eGovernmentu – moderního, přátelského a efektivního úřadu. Existenci a životní funkce eGONa zajišťují: Prsty: Czech POINT – kontaktní místa veřejné správy Oběhová soustava: KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy Srdce: Datové schránky Mozek: Základní registry
eGovernmentModernizace veřejné správy s využitím možností informačních a komunikačních technologií.
eLearningJe realizace výuky s použitím prostředků informačních technologií.
eLegislativaPřeklad z anglického jazyku od slova eLegislation. Využívání nástrojů ICT v legislativním procesu, včetně tvorby a dostupnosti legislativního procesu a podpory její srozumitelnosti.
Elektronická podatelnaElektronickou podatelnou je pracoviště orgánu veřejné moci určené pro příjem a odesílání datových zpráv. Dle § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Elektronická značkaObdoba elektronického podpisu, s tím rozdílem, že zatímco elektronický podpis náleží konkrétní fyzické osobě, el. značku vystavuje právnické osoba (firma, úřad apod.).
Elektronický podpisTéž označovaný jako ePodpis, představuje elektronický nástroj pro ověření autenticity a integrity elektronického dokumentu, ke kterému je připojen. Každý podpis je založen na digitálním certifikátu, čímž je zároveň zajištěna tzv. nepopiratelnost, tedy to, že autor podpisu nemůže tvrdit, že podpis není jeho. Z pohledu české legislativy je Uznávaný elektronický podpis ekvivalentem běžného podpisu fyzické osoby.