Infolinka 954 200 200

D

Dálkový přístupMožnost vyřizování potřeb občanů a zajištění jejich informovanosti na dálku, většinou elektronicky. Dálkový přístup je nesprávně omezován na přístup jen prostřednictvím internetu. Může se jednat také o přístup pomocí dalších služeb, jako jsou hlasové informační systémy, SMS zprávy, digitální televize a podobné komunikační kanály. Přístup do informačního systému prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například s využitím internetu).
Datová schránkaDatová schránka je elektronické úložiště dokumentů. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Fyzické a právnické osoby mohou prostřednictvím datové schránky činit úkony vůči orgánům veřejné moci.
Datová zprávaVe smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, jde o elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru.
Datová zpráva ISDSV kontextu ISDS se jedná o soubor ve formátu ZFO obsahující strukturu předepsanou Provozním řádem ISDS. Zjednodušeně lze datovou zprávu ISDS popsat jako obálku, obsahující předepsané elementy (metadata) a přílohy, které do ní vkládá odesílatel.
Datový trezorSlužba České pošty, zajišťující ukládání doručených a odeslaných datových zpráv v datové schránce po dobu delší než 90 dnů.
DIADigitální a informační agentura
Digitální certifikátJe datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje norma X.509.
DodejkaPotvrzení, ze kterého se dozvíte, co se stalo s Vámi odeslanou (anebo Vám dodanou) datovou zprávou – zda byla dodána do datové schránky adresáta, zda se adresát do datové schránky přihlásil, případně že uplynulo 10 dní od okamžiku dodání a tím mohlo dojít k doručení fikcí apod.
DokumentKaždý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.
DoručenkaPotvrzení, ze kterého se dozvíte, co se stalo s Vámi odeslanou (anebo Vám dodanou) datovou zprávou – zda byla dodána do datové schránky adresáta, zda se adresát do datové schránky přihlásil, případně že uplynulo 10 dní od okamžiku dodání a tím mohlo dojít k doručení fikcí apod.
Dotovaná datová zpráva (DDZ)Uživatel může určit, že bude hradit veškeré fakturované PDZ odeslané z datové schránky jiného Uživatele (tzv. Dotovaná datová zpráva). Aktivaci způsobu úhrady dotované datové zprávy provede Uživatel v nastavení své datové schránky.
Držitel datové schránkySubjekt, kterému byla datová schránka zřízena.
DS3 OATH TokenNázev aplikace, pomocí níž se generují bezpečnostní kódy pro mobilní zařízení s podporou JAVA ME.